Daewoo
. Daewoo Nexia ( 1994 )

. .
 
 
Daewoo
Nexia
1.
2.
3. ( )
4. ( )
5.
6.
7.
8.
9.
10. .
11. RPO MM5
12.
13.
14. .
15.
16.
17.
18.
19.
20. ,
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11. V-5 -
21.
 20.11. V-5 -

V-5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

V-5

1.
2. ( )
3.
4.
5.
6.
7. ( )
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

V-5 KB . . , . . . , . . . . , . , .

. . , . 120 . , . .

, , 240 . . , . ( ).


«
20.10.3.
^
 
»
21.

Copyright © 2007-2022 . .